APEL ZARZĄDU TMT

28 kwietnia 2016 | Towarzystwo

Działając na prośbę Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego poszukujemy informacji o dwóch żołnierzach Wojska Polskiego, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku w Tuchowie. Pomimo naszych starań nie udało się uzyskać żadnych wiadomości w tej sprawie. Szczególnie zależy nam na ustaleniu nazwisk dwóch nieznanych żołnierzy września. Według materiałów z Archiwum Narodowego w Krakowie z 1945 roku „na cmentarzu parafialnym w Tuchowie znajdowały się cztery groby żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku: dwa w obrębie kwatery z I wojny światowej i dwa groby poza kwaterą w odległości ok. 50 metrów”. Znane są nazwiska dwóch poległych żołnierzy, to Dymitr Bąk i Władysław Czerew, jednak nic nam nie wiadomo o dwóch pozostałych. W związku z powyższym zwracamy się z gorącym apelem do członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Tuchowa oraz czytelników „Tuchowskich Wieści” w sprawie informacji o dwóch nieznanych żołnierzach Wojska Polskiego z września 1939 roku, którzy polegli w Tuchowie. Być może ktoś zna ich nazwiska, chociażby z rodzinnych przekazów. Wszelkie wiadomości prosimy przesłać na adres Redakcja „Tuchowskich Wieści” 33-170 Tuchów, ul. Chopina 10 albo bezpośrednio do Towarzystwa Miłośników Tuchowa.
Przewodniczący Zarządu TMT
Tomasz Wantuch