11 listopada tego roku będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wówczas Polska po 123 latach niewoli, powróciła na mapę Europy do narodów wolnego świata. Niepodległość wywalczyli nasi dziadowie, którzy przelewali swą krew w wielu bitwach na wszystkich frontach wielkiej wojny – było wśród nich także wielu tuchowian.

W związku z tym Zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa zwraca się z apelem do mieszkańców naszego miasta i gminy, do czytelników „Tuchowskich Wieści” i „Kuriera Tuchowskiego” oraz wszystkich osób z ziemi tuchowskiej rozsianych po świecie, o przekazywanie nazwisk tych osób, które walczyły o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914 – 1921. Wielu naszych dziadów i pradziadów przymusowo wcielanych do zaborczych armii, brało potem udział w walkach o niepodległość kraju w Legionach Polskich, Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, Polskiej Organizacji Wojskowej czy innych formacjach niepodległościowych walczących o wolną Ojczyznę na wszystkich frontach I wojny światowej, w wojnie polsko-bolszewickiej, w obronie Kresów czy też w walkach o utrwalenie granic Rzeczypospolitej. Opracowaniem nazwisk bohaterów walk o niepodległość zajmie się Tomasz Wantuch, który zamierza stworzyć jak najpełniejszą listę lokalnych bohaterów z ziemi tuchowskiej, którzy walczyli o niepodległą Polskę w latach 1914 – 1921.

Prosimy o przekazywanie wiarygodnych informacji o osobach, które pochodziły z Tuchowa i gminy lub z najbliższej okolicy i sto lat temu walczyły o niepodległość, niezależnie od tego czy zginęli na polu chwały czy też doczekali niepodległej Polski. Wszystkie informacje prosimy przekazywać do Towarzystwa Miłośników Tuchowa, Redakcji „Tuchowskich Wieści”, lub „Kuriera Tuchowskiego” na adres ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów z dopiskiem „Niepodległość” do 30 kwietnia 2018 r.

Zarząd
Towarzystwa Miłośników Tuchowa