W związku z projektem dokończenia odnowy pomnika przy ulicy Daszyńskiego w Tuchowie kierujemy apel do mieszkańców gminy Tuchów. Zwracamy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie i ewentualną weryfikację nazwisk osób, które straciły życie w okresie okupacji.

Prosimy o wiarygodne informacje i ewentualne uzupełnienie nazwisk, stopni wojskowych lub innych informacji o osobach, które zginęły podczas okupacji na terenie gminy Tuchów lub stąd pochodziły.

Wiadomości można przekazywać do redakcji gazet: „Tuchowskich Wieści” i „Kuriera Tuchowskiego” lub do Towarzystwa Miłośników Tuchowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2017 roku. Po tym terminie lista będzie zamknięta i zostanie w kolejnym etapie umieszczona na pomniku ofiar przy ulicy Daszyńskiego w Tuchowie.

Wykaz 120 ofiar okupacji został opublikowany w gazetach „Tuchowskie Wieści” i „Kurier Tuchowski”, które są już dostępne na terenie miasta.

Pod apelem podpisały się osoby z komitetu odnowy pomnika: Wiktor Chrzanowski, Adam Drogoś, Ewa Fleszar, Janusz Kowalski, Kazimierz Kurczab, Tomasz Wantuch, Michał Wojtkiewicz, Ryszard Wrona.