Towarzystwo Miłośników Tuchowa na prośbę pani Marii Jarońskiej zwraca się do Mieszkańców o wszelkie informacje na temat Władysława Jarosza urodzonego 24.11.1899 r., zmarłego dnia 8.12.1959 roku w Tuchowie. Był on doktorem praw oraz sędzią i prezesem Sądu Grodzkiego w Tuchowie, potem również notariuszem. Władysław Jarosz był także stryjem pani M. Jarońskiej, zaś w Tuchowie był osobą dobrze znaną. Prawdopodobnie wraz z żoną Bronisławą działali w organizacjach kościelnych i innych stowarzyszeniach, stąd prośba o wszelkie informacje na jego temat, które proszę przekazywać do naszego Towarzystwa lub do Redakcji Tuchowskich Wieści.

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch