Towarzystwo Miłośników Tuchowa oraz Muzeum Miejskie w Tuchowie zapraszają w dniu 3 marca 2017 roku (piątek) na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy „Skwerze im. Rodziny Ulatowskich”. Uroczystość odbędzie się o godz. 16:30 przy ul. Jana Pawła II, gdzie nastąpi uroczyste nadanie imienia skwerowi. Pół godziny później w Domu Kultury w Tuchowie odbędzie się wieczór wspomnień o bohaterskich żołnierzach, konspiratorach – ofiarach Gestapo. Prelegentami będą: Maria Kamykowska, prof. Marcin Surzycki oraz dr Grzegorz Jeżowski – kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Na wieczorze wspomnień będzie można oglądać niedawno otwartą wystawę poświęconą pamięci rodziny Ulatowskich i połączoną z ekspozycją tematyczną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pt. Krakowscy narodowcy 1939-1945. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku, to właśnie Towarzystwo Miłośników Tuchowa wystąpiło z wnioskiem do rady miejskiej o nadanie skwerowi imienia „Rodziny Ulatowskich” a nasz wniosek uzyskał akceptację radnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na uroczystości w najbliższy piątek !!!

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
Tomasz Wantuch