WYPRZEDAŻ GARAŻOWA

15 czerwca 2022 | Towarzystwo

Karta Zgłoszenia, Wyprzedaż garażowa 25.06.2022 (1) regulamin_wyprzedaz_garazowa

  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TUCHOWA – Zebranie sprawozdawcze

 14 CZERWCA 2022 ROKU MUZEUM MIEJSKIE W TUCHOWIE

GODZINA 17:00 /17:30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie kandydatów i wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie kandydatów i wybór protokolanta.
 4. Przedstawienie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Tuchowa z działalność za rok 2021 oraz opinia Komisji Rewizyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności TMT
 7. Wolne wnioski.
 8. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Miłośników Tuchowa za rok 2021  oraz opinia Komisji Rewizyjnej.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 – podjęcie uchwały.
 10. Wolne wnioski.
 11. Sprawy bieżące
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zakończenie Zgromadzenia Walnego Członków TMT.

W razie braku połowy uprawnionych do głosowania o godzinie 17:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie o godzinie 17:30, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania zgodnie z zapisami Statutu TMT.

Konkurs Literacki

22 listopada 2021 | Towarzystwo
Dom Kultury w Tuchowie oraz Towarzystwo Miłośników Tuchowa zapraszają do wzięcia udziału w IX KONKURSIE LITERACKIM o statuetkę SOWY TUCHÓWKI 2022 pt. „Sonet o pięknie” pod honorowym patronatem Burmistrza Tuchowa.
„(…) Bo piękno na to jest, by zachwycało (…)” C.K. Norwid
Uczestnikami konkursu mogą być osoby dorosłe.
Każdy z uczestników może nadesłać dwa utwory poetyckie – sonety napisane w języku polskim.
Nadesłane na konkurs sonety nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.
Problematyka sonetów powinna dotyczyć szeroko rozumianego piękna jako wartości estetycznej bytu, która łącząc w sobie odpowiednie cechy je tworzące, odbierana jest indywidualnie jako
przeżycie estetyczne; powinna być apoteozą piękna szeroko rozumianego jako wartości estetycznej wzbogacającego człowieka w jego duchowym aspekcie życia według myśli C.K. Norwida „Kształtem miłości piękno jest”.
Ważne daty:
31 stycznia 2022 r. – termin nadsyłania dokumentacji konkursowej
30 kwietnia 2022 r. – ogłoszenie wyników
9 września 2022 r. – podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.
Nagrodzone i wyróżnione sonety zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.
Szczegóły nt. konkursu w regulaminie!
Załącznik nr 1 – Oświadczenie przekazanie praw autorskich
Załącznik nr 2 – Oświadczenie RODO uczestnika konkursu
Załącznik nr 3 – Informacja ODO
Załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy

Informacje związane z konkursem dostępne są na stronach internetowych dktuchow.pltuchow.pl oraz na Facebooku Domu Kultury w Tuchowie i Towarzystwa Miłośników Tuchowa

tel. 14 652 54 36 – Dom Kultury w Tuchowie

e-mail: tuchowliteracki@interia.pl

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TUCHOWA

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

27 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU MUZEUM MIEJSKIE W TUCHOWIE GODZINA 17:30 /18:00

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania i Komisji Mandatowej
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność zebrania do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 18. 10. 2019 do 27.10 2021.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Przegłosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. / Uchwala nr. 1/ Głosowanie jawne.
 10. Wręczenie dyplomów członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej TMT na następną kadencję:

11a. Przyjęcie kandydatur do Zarządu / od minimum 5/

– wybór Komisji Skrutacyjnej

– przeprowadzenie głosowania / tryb tajny/

– sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dotyczące wyników wyborów do Zarządu TMT

11b. Przyjęcie kandydatur do KR. / od minimum 2/

– wybór Komisji Skrutacyjnej

– przeprowadzenie głosowania / tryb tajny/

– sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dotyczące wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej TMT

 1. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej wyniki wyborów do Zarządu TMT./Uchwała nr.2/
 2. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej wyniki wyborów do Komisji Rewizyjnej TMT/Uchwała nr.3/
 3. Przerwa w obradach – ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej TMT
 4. Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej – wyniki.

16   Dyskusja i wolne wnioski

 1. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 2. Zakończenie zebrania.

 

17 sierpnia 2021 | Towarzystwo

Karta-Zgłoszenia-wymiana-garażowa regulamin_wyprzedaz_garazowa

Informacja!

2 czerwca 2021 | Towarzystwo

               24 czerwca 2021r. o godzinie 17:30 w Muzeum Miejskim w Tuchowie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Tuchowa – zebranie sprawozdawcze. Zapraszamy Wszystkich członków TMT.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie kandydatów i wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie kandydatów i wybór protokolanta.
 4. Przedstawienie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Tuchowa z działalność za rok 2020 oraz opinia Komisji Rewizyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności TMT
 7. Wolne wnioski.
 8. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Miłośników Tuchowa za rok 2020  oraz opinia Komisji Rewizyjnej.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 – podjęcie uchwały.
 10. Wolne wnioski.
 11. Sprawy bieżące
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zakończenie Walnego Zebrania członków TMT.

W razie braku połowy uprawnionych do głosowania o godzinie 17:30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie o godzinie 18:00, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania zgodnie z zapisami Statutu TMT.

Janina Halagarda.

13 grudnia 2020 | Towarzystwo

 

Z wielkim żalem żegnamy naszą koleżankę, emerytowaną nauczycielkę, członka Związku Nauczycielstwa Polskiego, członka Towarzystwa Miłośników Tuchowa, poetkę.

Koleżanka Janina Halagarda  zawsze była związana  z Ziemią Tuchowską. Urodzona w Jodłówce Tuchowskiej gdzie rozpoczęła swoją wędrówkę rzez życie. Została nauczycielką, ukończyła Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pracowała w szkołach w Tuchowskiej gminie. Była doskonałą, lubianą przez dzieci i rodziców nauczycielką, radosną i zawsze uśmiechniętą osobą. Była dobrym i uczynnym człowiekiem.

Prywatnie była żoną i matką. Z mężem wybudowali dom gdzie wychowały się ich dzieci. Była kochającą i mądrą matką i wspaniałą babcią. W Zabłędzy,  gdzie mieszkała, angażowała się w życie miejscowości.

Była członkiem Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Angażowała się  w pracę  Towarzystwa od początku swojej przynależności. Była członkiem Zarządu, angażowała się w jego pracę jako autorka wierszy, organizując spotkania, konkursy poświecone naszemu miastu.   Ubyła z naszych szeregów wspaniała koleżanka i wspaniały, utalentowany człowiek.

Żegnamy , tak jak wszyscy, poetkę, której wiersze swymi kolorami, wszechobecnym słońcem, treścią przekazu sprawiały radość dzieciom i dorosłym. Dziękujemy Koleżanko Jasiu za Twoje  dokonania, za poezję, koleżaństwo i przyjaźń.

Ostatnie wiersze stały się zdecydowanie inne w wyrazie. Ich treści nacechowane refleksją nad przemijaniem, dziękowaniem za to co było, pełne jakiegoś przeczucia są jakby pożegnaniem się z tym co minęło. Na przykład wiersz „Wdzięczność” czy wiersz z 14 czerwca 2020 roku „Boże ciało” gdzie m.in. czytamy:

…Więc ja zbieram kłos do kłoska

Przez sześćdziesiąt moich lat.

Przez ten bukiet Matka Boska

Niechże spojrzy na ten świat.

Biegnę, niosę i podziwiam

Ciągle jeszcze mało mi

I jak dziecko się uśmiecham

Czy do steki starczy sił.

W gorący letni dzień , 7 sierpnia 2020 roku, towarzyszyliśmy naszej Koleżance w ostatniej drodze. Spoczęła na pełnym zieleni cmentarzu w Jodłowce Tuchowskiej, wśród opiewanej w swoich wierszach przyrody, w miejscowości gdzie przyszła na świat. Smutno brzmiał głos dzwonu, tego dzwonu, który ją witał przed laty, dzwonu bijącego kiedy wychodziła za mąż, dzwonu żegnającego Ją na zawsze. Jego głos będzie czuwał nad pamięcią o Niej i Jej życiu.

Koleżanko Jasiu będziesz żyła w swoich wierszach i naszej pamięci. Śpij spokojnie.

W imieniu Zarządu i członków Towarzystwa Miłośników Tuchowa,  rodzinie zmarłej naszej Koleżanki Janiny Halagarda  składam najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Prezes Towarzystwa Miłośników Tuchowa

Justyna Jaworska – Lipka.

Wszyscy jesteśmy wielką TUCHOWSKĄ rodziną. Teraz ktoś z nas potrzebuję pomocy. Dołączmy

❤️ https://www.siepomaga.pl/licytacje-leonpichner

 

Zapraszamy członków Towarzystwa Miłośników Tuchowa na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 25.06.2020 r. o godzinie 17:00 w Domu Kultury w Tuchowie ( sala kinowa). Porządek obrad : 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 2. Zapoznanie się z projektem sprawozdania za rok 2019. 3. Przyjęcie sprawozdania. 4. Sprawy bieżące. Uwagi : dyskusja po każdym punkcie obrad.

Żegnamy dzisiaj Władysława Sukiennika, zasłużonego członka Towarzystwa Miłośników Tuchowa 🖤 Requiescat in pace.

Dnia 13 czerwca 2020 r. przeżywszy lat 73 zmarł Władysław Sukiennik.

Z przykrością i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Władysława Sukiennika, zaangażowanego działacza społecznego i kulturalnego, artysty, wieloletniego prezesa Koła Pszczelarzy w Tuchowie.

Pogrążonej w żałobie rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Władysław Sukiennik – pochodził z Burzyna, mieszkał w Tuchowie. Radny Rady Miejskiej w Tuchowie w latach 1994-1998. Wiceprezes, a następnie (w latach 1990-2005) prezes Koła Pszczelarzy w Tuchowie, do końca aktywny jego działacz. Pomysłodawca, główny organizator i projektant ufundowanego w 1989 r. sztandaru Koła Pszczelarzy.

Współzałożyciel Tuchowskiej Grupy Twórców Amatorów i jej wieloletni działacz. Współorganizator uroczystości 50, 60 i 70-lecia Koła Pszczelarzy w Tuchowie. Wspierający wydarzenia kulturalne, ich wierny uczestnik i promotor. Współinicjator oraz wykonawca pomnika „Pamięci pszczelarzy” na starym cmentarzu w Tuchowie. Współinicjator oraz współwykonawca ze śp. Kazimierzem Karwatem rzeźb króla Kazimierza Wielkiego nadającego opatowi tynieckiemu Bogusławowi akt lokacji miasta, które znajdują się na Skwerze Benedyktyńskim w Tuchowie. Odznaczony wieloma medalami i honorowymi adresami okolicznościowymi Polskiego Związku Pszczelarskiego. Był też członkiem rady duszpasterskiej, zaangażowanym w działalność Akcji Katolickiej. Za zasługi dla Parafii św. Jakuba Apostoła Starszego w Tuchowie, w 2013 bp Andrzej Jeż – Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej wręczył Władysławowi Sukiennikowi brązowy medal diecezjalny Dei Regno Servire (łac. służyć królestwu Bożemu).

Animator kultury, członek Towarzystwa Miłośników Tuchowa od chwili jego powstania. Współinicjator i współorganizator utworzenia muzeum etnograficznego w Tuchowie. Organizator skansenu uli pszczelich, współinicjator wydawnictw „Koło Pszczelarzy w Tuchowie” – publikacji, która ukazała się na jubileusz 60-lecia Koła, oraz „Kamieni Milowych” cz. I i II.

Rzeźbiarz, swoje prace prezentował na wystawach zbiorowych w Tuchowie, w Małopolsce i za granicą. Konserwator sztuki sakralnej w tym ołtarzy w wielu kościołach diecezji tarnowskiej. Również w tuchowskich kościołach.

Członek Chóru Męskiego w Tuchowie oraz Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego. Uczestniczył w niemal wszystkich dziedzinach życia kulturalno – społecznego naszej gminy, oddany miastu i gminie, a także tuchowskiej społeczności. Za swoje zaangażowanie w działalność społeczną i kulturalną oraz twórczy wkład w rozwój tuchowskiego pszczelarstwa został w 2007 r. uhonorowany statuetką Melaniusza.

Magdalena Marszałek i Wiktor Chrzanowski